Valskvarnen

Valskvarnen, låg på Söder strax norr om Gummifabriken, uppfördes 1885 med konsul Petter Olsson som initiativtagare och finansiär. Bolagets egentliga namn var Helsingborgs Ångqvarns AB som startades samma år. Kvarnen brann ner den 11 april 1892 i en eldsvåda som betecknas som en av de största i modern tid i staden. Kvarnen återuppbyggdes dock omedelbart och driften fortsatte. Kvarnbolaget togs strax efter andra världskriget över av AB Kvarnintressenter, som också drev Malmö Stora Valskvarn i Malmö. Kvarndriften flyttades över till Malmö sommaren 1956 varvid driften upphörde. Byggnaderna förvärvades av Skånska Lantmännen, som under några år använde dem för lager, innan de revs på 1970-talet.