Valltorp

Villa Valltorp på platsen för det nuvarande vårdboendet

Valltorp, vårdboende i stadens regi. Uppfördes i Öresundsparken 1964 på platsen för den förutvarande Villa Valltorp. Den senare byggdes 1876 av Andreas Tengwall, Triopärmens skapare, vars tillverkning startade här för att senare flyttas till de f.d. husarkasernerna på Söder. Vårdboendet ersatte Krookska stiftelsen i Stattena.