Tånga

Tånga, samhälle i Välinge socken, uppbyggt vid 1800-talets slut och kring sekelskiftet. Den ursprungliga bondbyn försvann i samband med enskiftet. Invånarantalet tillsammans med Rögle den 31 dec. 2010 var 223.