Thormod Larsen

Larsen, Thormod, 1921–1977, danskfödd konstnär. Larsen kom till Helsingborg som flykting 1941 sedan han som motståndsman under nazisternas ockupation av Danmark hamnat på Gestapos dödslista. I Danmark hade han fått en grundläggande utbildning vid Tekniske skolen i Köpenhamn. Redan i unga år kom Larsen att särskilt intressera sig för de grafiska teknikerna och utvecklade tidigt stor skicklighet i träsnittstekniken. Utbildningen fortsatte i Paris hos den fransk-tyske grafikern Johnny Friedlænder, där han bland annat tillägnade sig fördjupade kunskaper om kopparplåtens möjligheter. Han återvände till Helsingborg och var en av de första svenska konstnärerna som i sina grafiska arbeten utvecklade de nya färgidéer han lärt inom koppargrafiken. Som tryckare och idéspridare fick Larsen stor betydelse för åtskilliga svenska konstnärskollegor, till exempel helsingborgaren Lennart Rosensohn. Se även Ateljé Thormod Larsen.