Strömmen

Strömmen, den forna norra infartsleden till staden kan vi i dag spåra genom sträckningen av Springpostgränden och Strömgränden. Det var år 1681 som Henckelska gårdens utbyggnad ändrade Springpostgrändens sträckning till den vi ser i dag. Vid utgrävningar inom Henckelska gården har den ursprungliga sträckningen påträffats i form av en stenläggning.