Sångkörer

Helsingborgs Kvartettsångsällskaps 20-års jubileum 1915
Helsingborgs Kvartettsångsällskaps 20-års jubileum 1915

Sångkörer, har en stark tradition i Helsingborg.

Staden är sedan långt tillbaka känd som en sångarstad. Flera sångartävlingar och sångarstämmor har genom åren ägt rum i Helsingborg. Från mitten av 1800-talet har åtskilliga sångkörer bildats och alltjämt dyker det upp nya konstellationer, inte minst genom den i senare tider populära barbershopsångstilen. Den äldsta kända sångkören är Hantverkssångföreningen grundad 1848 och kort därefter tillkom Handelssångföreningen. Båda leddes av en fanjunkare Lund och möjligen var det han som såg till att de båda föreningarna slogs samman. Han stod i ledningen även efter sammanslagningen. Körens vidare öden är ej känt.

Frivilliga Brandkårens sångförening blev nästa i skaran. Den leddes av ingen mindre än Lars Magnus Beén (släkten), klockare i Allerum, särskilt känd för kompositionen, ”Sköna maj, välkommen”, klassikern bland vårsånger.

”Sångarefesten i Helsingborg 1861” arrangerades av Helsingborgs Sångförening, som också tillhör de äldsta, grundad 1850. Den kom senare att ledas av läroverksadjunkt Gust. Löfgren. Föreningen upphörde vid mitten av 1890-talet, direkt följd av Helsingborgs Kvartettsångsällskap (se nedan). Sångens Vänner, ledd av sergeant N. Persson, kunde avnjutas på 1890-talet, liksom Sångföreningen Svea, som under ledning av svarvare Johannes Lindberg (son till Jöns L. Lindbergskvartetten) följd av N.A. Nilsson, existerade fram till omkring 1910. Arbetaresångkören och Damkören Freja, den senare under ledning av H. Heimer, upplät sina stämmor åren närmast efter sekelskiftet 1900.

Förutom de uppräknade har det funnits, och finns, ytterligare många körer bland företag, föreningar, kyrkor, skolor, polis, studieförbund, pensionärsföreningar m.fl. Här nedan tas i bokstavsordning upp ett antal mer eller mindre kända sångkörer, jämte tillgängliga fakta:

After Eight

Blandad kör. Startade 1985 med 48 medlemmar och en bred repertoar. Konserterna skall helst sjungas utantill. Dirigent 2005 Siw Leijon.

Allmänna sången

En ideell sammanslutning som 1927 bildades av Kvartettsångsällskapet, Harmoni och Lyran, med avsikt att gratis ställa upp vid allehanda officiella sammanhang. Olof Lidner var dess ledare och som ordförande satt de första tio åren föreningens initiativtagare Karl Julius Karlson. Som organisation upphörde sällskapet i slutet på 1980-talet, men fortsättningsvis arbetade en tid en kommitté under samma namn och upprätthöll traditionen att bland annat sjunga in våren på Terrasstrapporna och att sjunga vid Svenska Flaggans Dag. A. lades dock ner 1997.

Felicitas

Fristående blandad kammarkör med ett 30-tal körmedlemmar. Grundades 1972 av Per Nyrén, som fortfarande leder den.

Figaro

Manskör bestående av frisörer som Rudolf ”Rulle Barberare” Nilsson tog initiativ till 1945. Ett 25-tal medlemmar, en tid under ledning av Fredy Lindberg, hade sina repetitioner i Praktiska mellanskolan. Sven Olsson tog över ledarskapet, men omkring 1970 lades kören ner.

Frivilliga brandkårens sångförening

Se inledning.

Fyrstämman

Blandad à capellakör med cirka 45 medlemmar, grundad 1982. Lättsam, bred repertoar. Dirigent 2005 är Monica Pettersson.

Handelssångföreningen

Se inledningen.

Hantverksföreningens sångkör

Se inledningen.

Helsingborgs Barberboys

Barbershopkör bildad 1983, med cirka 45 sångare. Kören har bland annat vunnit en tävling i USA.

Helsingborgs Hembygdskör

Startade 1964, uppträder vid olika arrangemang, sjukhem etc. Har 2005 en decimerad medlemskader, ca 15 personer, på grund av avsaknad av dirigent. Repetitionslokalen är på Hebsackersgatan.

Helsingborgs Kammarkör

Fristående blandad kammarkör med cirka 20 medlemmar. Bildades 1984. Dirigent 2005 Christian Schultze.

Helsingborgs Konserthuskör

Grundad 1972, har i början på 2000-talet cirka 90 aktiva sångare. I kören ingår både professionella sångare och amatörer i olika åldrar. Kören leddes fram till 1990 av Per Nyrén, som då efterträddes av Mats Paulson som dirigent och konstnärlig ledare. Konserthuskören har i nära samarbete med Helsingborgs Symfoniorkester under åren gjort flera uppmärksammade konsertresor ute i Europa.

Helsingborgs Kvartettsångsällskap

Traditionsrik manskör med i dag cirka 45 aktiva medlemmar. Kören bildades 1895 och är därmed den äldsta ännu verksamma sångföreningen i Helsingborg. Initiativet till ”kvartettarna” togs av bland annat postmästaren Gösta Boheman och fabrikör K.J. Karlson. Andra sångbegåvade herrar i sällskapets första krets var till exempel musikdirektören Birger Hildestrand, handlanden Carl Evald Hedström, fotografen Carl Dahlquist, konsuln Christian Ehnberg, musikdirektören och sångläraren Nicolaus Hagström samt lektorn Astolf Mozart Möller. Förste dirigent under åren 1962 till 1997 var Stig Paulson. Dirigent 2005 Bo Isgar.

Läs mera: Kvartettsångsällskapet (jubileumsskrifter 1925 och 1995).

Helsingborgs Sångförening

Se inledningen.

Helsingborgs Vokalensemble

Damkör med ett tjugotal medlemmar. Sjunger vanligen à capella. Dirigent 2005 är Marianne Ivarsson.

Kören Fyrstämman

Blandad kör med omkring 40 medlemmar, startad på 1980-talet.

Manskören Harmoni

Bildades 1896 som en arbetarekör, var tillsammans med Kvartettarna under mer än 100 år veteranerna av körerna i Helsingborg. I slutet på 1990-talet lades kören ner, men lever i dag kvar under namnet Gamla Harmonikamraterna med 20-talet medlemmar, dock utan offentliga framträdanden. Krister Sörhede var siste ordförande för kören och har samma syssla i kamratföreningen.

Manskören Lyran

Grundad 1919 av bagare från Ettans bageri. Består 2005 av drygt 20 sångare, utan yrkesanknytning, under ledning av Donna Morgan. Uppträder i samband med olika föreningsarrangemang, hem för äldre, etc. Manskören Orfeus, grundad 1924 på Café Albion på Råå.

Pearls of the Sound

Kvinnlig barbershopkör grundad 1984. Kören består av ett femtiotal entusiastiska sångare, som bland annat vann guld i VM 2001 i San Antonio, Texas, USA.

Quarterstones

Manlig barbershopkvartett, bildad 2002. Tog 2005 brons i Nordiska Mästerskapen och erhöll en sjätteplats i EM.

Soundisfaction

En av flera kvinnliga barbershopkvartetter som uppstått ur Pearls of the Sound. Dessa fyra damer blev Nordiska Mästare 1992, 1993 och 1998, Europamästare 1998 och har nått flera framskjutna placeringar i VM. Har också medverkat i radio och TV.

Sångfåglarna eller Värnakören

Började omkring 1880 ute på ”Värnen” (Södervärn), som Söder då allmänt kallades, med lokal i den gamla [[Södra skolan]] invid nuvarande Gustav Adolfs kyrkan. Efter en tid flyttades replokalen till det gamla sjukhuset vid Himmelriksgränden och då tillträdde musikfanjunkare T. Wegener som sångledare. Körens vidare öden är ej bekant.

Visans Vänner

En Helsingborgsförening bildad 1947. Syftet är att hålla visor och dikter levande. Möts en gång per månad. Man kan delta utan att själv sjunga eller spela.

Vocal six

Manlig sånggrupp, bildad 1986–87 av medlemmar ur Helsingborgs barberboys. Vocal six är en synnerligen internationellt medaljerad ensemble sex sångare. Bred repertoar från gammal traditionell manskör till modern pop via diverse arrangemang från barbershopkulturen. Arbetar också som inspiratörer/kursledare för körsångare.