Slottsvångsskolan

Slottsvångsskolan, Bergaliden, togs i bruk 1892. Arkitekt var Alfred Hellerström. Skolan kallades till en början Nya skolan. Bredvid låg Östra skolan från 1866, numera skolmuseum. Det var inte alla som ville ha ett så stort skolhus, men staden växte och i slutet av 1800-talet fanns dubbelt så många invånare som 1860. Fler barn skulle ha plats i skolan. Gymnastikbyggnaden stod klar 1896 och tillbyggdes 1931. Stadens första rundradiostation hade på 1920-talet lokaler i skolbyggnaden. Skolan har idag elever från förskola till och med årskurs 9.