Skånska Superfosfat- och Svafvelsyrefabrikations AB

Den ursprungliga anläggningen vid Carl Krooks gata.Skånska Superfosfat- och Svafvelsyrefabrikations AB, vanligen omtalat som Fosfaten, grundad 1872 under namnet Nils Perssons Guano- och Svafvelsyrefabrik. Grundare var den i Helsingborgs industrihistoria legendariske konsul Nils Persson. Under tidens gång har flera nya ägare trätt till: Reymersholms Gamla Industri AB, Boliden Kemi och Kemira. Företaget och dess efterföljare har under alla år varit en av de stora arbetsplatserna i staden. Fabriksanläggningarna låg ursprungligen vid Carl Krooks gata på området omedelbart söder om nuvarande Konsul Perssons plats. När fabriken anlades 1872 fanns inte många hus på Söder. De uppfördes efter hand som industrierna anlades. Fabriksanläggningarnas placering alldeles intill de tättbebyggda arbetarkvarteren på Söder innebar stora olägenheter för de boende i området.
Betecknande är att fabrikerna på grund av rök och illaluktande utsläpp från de kemiska tillverkningsprocesserna i folkmun ofta kallades ”guanohelvetet”, ”skitan” eller ”skitfabriken”. Delar av fabrikationen flyttade 1902 till ett område mellan Råå och Planteringen, snart känt som Kopparverket, där företaget 1917–19 lät anlägga en egen hamn, Kopparverkshamnen, se Hamnanläggningar. Flera ägarskiften har alltså skett under 1900-talet och produktionen har efter hand förändrats i väsentlig grad. Som företagsnamn är Superfosfaten sedan länge borta. Men de historiska banden mellan dagens Kemira och ”guanohelvetet” på Carl Krooks gata är bestående, som en viktig del av stadens industrihistoria.

Läs mera: G. Paulsson, ”Svensk stad” (1950–53); Torsten Althin, ”Reymersholmsbolaget” (1955); Sigvard Hellestam, ”Industrierna vid Konsul Perssons plats”, Kring Kärnan 21 (1992) .