Skånska Jutefabriks AB

Skånska Jutefabriks AB, grundat 1897 av konsul Petter Olsson. Fabriken på Söder, invid nuvarande Södergatsviadukten, sysselsatte omkring 350 personer och tillverkningen omfattade i huvudsak jutespinneri, juteväveri, tillverkning av pappersfodrade och asfalterade jutevävnader samt säcksyeri. Verksamheten avvecklades 1964 och produktionen övertogs av Skandinaviska jute, spinneri & väveri AB Oskarström. Delar av fabriksbyggnaderna i Helsingborg med det arkitektoniskt intressanta ”sågtandade” komplexet står kvar än i dag och planeras att framöver inhysa en större transformatorstation.