Sjömanshus

Sjömanshus. Det nya huset dit verksamheten flyttade 1929.
Sjömanshus. Det nya huset dit verksamheten flyttade 1929.

Sjömanshus, -hem, -förmedling, -bibliotek m.m. Redan 1862 öppnades det första sjömanshuset i Hbg. Staden blev under 1800-talets andra hälft en allt mera betydande plats för sjöfarten vilket medfört en omfattande verksamhet för på- och avmönstring av sjöfolk, liksom samlingslokaler, bibliotek m.m. för dem som vistades på land mellan seglatserna. Omkring 1890 fanns Sjömanshuset på Södra Kyrkogatan 9 och ett par år senare öppnade Sjömanssalen på Västra Hamngatan 1. År 1902 uppfördes Sjömanshemmet (eller Sjömansgården) på Drottninggatan 60. Huset tillkom genom en donation av konsul Petter Olsson, vilken skänkte två tomter i kvarteret samt femtusen kronor till bygget. Byggnaden invigdes 4 nov. 1902 och hade ritats av Ola Anderson. Även under de kommande åren skänkte konsuln summor till verksamheten och i sitt testamente efterskänkte han alla fordringar. År 1956 flyttades verksamheten till en ny fastighet, Sjömansgården, strax söder om den gamla. Här finns ett votivskepp föreställande briggen ”Galathea” upphängd 1960. I en monter står sedan 1961 en modell av ”Senator Weber”, en båt vilken även utgjort modell för ett votivskepp i Mariakyrkan. Båda är byggda av Frans Gustavsson.
Omkring 1907 öppnade Sjömans- & Eldareföreningens förhyrningskontor i Södra Hamnen. Nästan samtidigt startades Sjömansbiblioteket på Sankt Clemens gata 40. Innehavaren, J. Nilsson, var redaktör för sjöfolkets tidning, Brefdufvan, senare moderniserad till Brevduvan. Han flyttade 1915 till Parkgatan 7 där verksamheten fortsatte till slutet av 1920-talet då den upphörde. År 1912 hade Sjömanshuset flyttat till konsul Olssons fastighetskomplex vid Kungsgatan 2, där verksamheten var kvar till 1929 då den nya hörnfastigheten Kungsgatan 8/Badhusgatan 1 stod färdig, ritad av arkitekt Arnold Salomon-Sörensen. Helsingborgs Sjömansförmedling som startat 1927 på Kungsgatan 4, i samma fastighet som Sjömanshuset, flyttade också till det nya hörnhuset, som allmänt kallades Sjömanshuset. Förmedlingens adress var Badhusgatan 1 och Sjömanshusets Kungsgatan 8. Sjömanssalen, ovan nämnd, hade antagligen legat nere en tid, men återuppstod 1912 på Järnvägsgatan 41. Den låg sedan på Södra Strandgatan 1 och flyttade ca tio år senare på Karl Jo-hans gata 10.
På 1930-talet gick Sjömanssalen samman med Helsingborgs Sjömansmission, etablerad på 1920-talet i Hästmöllegränden 2. Vid samgåendet flyttades verksamheten till Drottninggatan 15 för att på 1940-talet återfinnas på Trädgårdsgatan 11 och nu under namnet Sjömännens läsrum. Sjömansförmedlingen flyttade 1968 till hörnet Fågelsångsgatan/Långvinkelsgatan (nuv. Hotell Vikingen) och fanns där till 1977. År 1958 stod en ny byggnad för sjöfolket färdig på Drottninggatan 46. Invigningen skedde den 23 april av biskop Anders Nygren. Den drivs idag under namnet Sjömanskyrkan–Sjömansgården. Övriga verksamheter har efterhand upphört. KEA