Sankt Peders gata

Sankt Peders gata, en del av den mycket gamla kyrkstigen från Filborna. Från början gick stigen till den medeltida Sankt Petri– kyrkan, men efter reformationen skapades förbindelse till Mariakyrkan och den drogs ungefär där Hallbergs trappor i dag finns (Olympia 1922).