Romares stiftelse

Romares stiftelse, invigdes den 10 september 1932 som hem för gamla och sjuka. Vid invigningen deltog bl.a. kronprinsparet Gustav Adolf och Louise. Stiftelsen tillkom år 1916 genom en donation av grosshandlaren Sven Christian Romare och hans hustru Ulrika Sofia Elisabeth samt köpmannen Wilhelm Ferdinand Romare. År 1920 beslöt staden att ställa 26 000 m2 till stiftelsens förfogande. Anläggningen ritades efter en tävling i vilken arkitekt Ture Ryberg Stockholm tog första priset och arkitekt Gustaf Wilhelm Widmark Helsingborg det andra. Reliefen över entrédörren Den lidande människan möter kärleken är utförd av Ivar Johnsson. År 1971 sattes tre reliefer av Åke Holm upp till vänster om entrén. År 1994 kompletterades anläggningen dels med en konvalescentavdelning efter ritningar av Erik Asmussens arkitektkontor, dels med ytterligare ett äldreboende ritat av Michelsen Arkitekter. Den nya anläggningen är uppförd i enlighet med de antroposofiska tankarna bl.a. med milda, varma färger på väggar och tak. Se även Romare (släkten).