Romare (släkten)

Romare, färjemanssläkt i Helsingborg, främst känd för eftervärlden genom en rad donationer. Släkten härstammar från

(1) Per Svensson Romare, död 1713. Han efterlämnade tre söner som alla blev färjemän;.

(2) Per Svenssons son Anders Persson R. (1701–1762), fick även han tre söner som alla valde faderns yrke;

(3) Per R.(1731–1782), en tid färjeman i Landskrona men flyttade tillbaka till Helsingborg där han slutade som fiskare;

(4) Sven R. (1755–1826), i yngre dagar sjökapten men sedan även han färjeman. Sven efterlämnade fyra söner;

(5) Gustaf R. (1826–1867), färjeman;

(6) Anders Peter R.(1832–1906), skeppsredare och grundare av den stora förmögenhet som sedan ärvdes av bröderna;

(7) Wilhelm Ferdinande R. (1850–1922) och

(8) Sven Christian R. (1844–1924). Det var dessa två jämte den sistnämndes hustru Ulrika f. Grubb (1852–1922) som stod bakom miljondonationen Familjen Romares stiftelse. Flera andra av släkten Romare blev färjemän, medan;

(9) Pål R. (1763–1841) var guldsmed. Dennes äldste son;

(10) Peter Kristian R. efterträdde fadern som guldsmed men lämnade senare firman till Fredrik Holm (se Guld- och silversmeder). En son till Pål,

(11) Johan Magnus, blev läkare och hade stor praktik i Lund. Ytterligare en

(12) Pål R. (1744–1803) kan antecknas som färjeman. Han var en tid ägare till nuvarande Henckelska gården. KEA