Råå kyrkogård

Råå kyrkogård, belägen mellan nuvarande Industrigatan och Rååvägen vid Råå vallar. Kyrkogården togs i bruk i maj 1882 då kommunalordförande J. Kullin jordfästes där. Kapellet, byggt som en mindre landsortskyrka, är uppfört 1894 efter ritningar av byggmästare L. Lundström på Råå. Kapellet utvidgades år 1942 efter ritningar av G. W. Widmark (se även Arkitektur och arkitekter). Den 5 november 1976 invigdes en utvidgning av kyrkogården åt söder, av biskop Olle Nivenius. Minneslunden stod klar 1978 men smyckningsplatsen invigdes först 1981.