Pålsjö skog

Skogspaviljongen i Pålsjö skog. Foto Ulf Rigstam
Skogspaviljongen i Pålsjö skog. Foto Ulf Rigstam

Pålsjö skog, ströv- och rekreationsområde i norra delen av staden. Pålsjö skog tillkom sedan staden köpt såväl skog som omkringliggande åkermark år 1908 efter en långt utdragen affär med tidigare ägaren konsul Nils Persson. Skogspaviljongen med kaffeservering sommartid öppnades 1914 och var igång fram till 1961, hela tiden driven av samma familj. Kaffeserveringen är sedan flera år tillbaka återöppnad. Den runda paviljongen är ritad av arkitekt Sigurd Lewerenz. En motionsslinga anlades 1969. Pålsjö skog är helsingborgarnas kanske käraste skog. Den gamla bok- och ekskogen med ask, al, björk och avenbok har mycket höga natur- och friluftslivsvärden. Två bäckraviner delar skogen som ligger på landborgskanten. Under 1700-talet var området slåtteräng beskriven som ”vacker ungskog” 1741. Vit- och gulsippsmattorna lockar ut folk på våren, men året om promenerar helsingborgarna i den vackra skogen. Högstubbar och liggande trädstammar bidrar till ett rikt djurliv där särskilt hålbyggande fåglar och hackspettar gynnas, likaså vedsvampar, bl.a. den vackra koralltaggsvampen och porslinsskivlingen. Längst ut mot havet finns Helsingborgs sista, bevarade vattenkvarn, Pålsjö kvarn från början av 1800-talet.

Se även Möllor/Kvarnar.