Skogspaviljongen

Skogspaviljongen, i Pålsjö skog uppfördes omkring 1910 efter ritningar av Sigurd Lewerentz. Serveringen öppnades 1914 och var i gång fram till 1961 i samma familjs drift. Efter en brand i ekonomibyggnaden 1973, då Justus Aronhsson några år sökt rädda kvar serveringen, revs året därpå paviljongens väggar och kvar blev taket med dess uppbärande pelare. Kringbyggnaderna revs samtidigt. 1986 öppnade Bertil Bengtsson åter servering och fick senare tillstånd att uppföra en ekonomibyggnad. År 2001 tog Ann-Christin Asterhag över serveringen och 2003 uppfördes en ny serveringsbyggnad intill paviljongen.