Pilvångsplatsen

Pilvångsplatsen, belägen på nuvarande Tågaborg och anlagd omkring år 1930 på f.d. gruvschaktet Kristian vilket var i drift 1870–72. Två ytterligare schakt fanns i närheten, ”Piltack” vid vänstra sidan av Karl X Gustavs gata strax norr om korsningen med F.M. Franzéns gata, i drift 1868–70 samt ”Gustaf” vid Johan Banérs gata i hörnet till östra sidan av Karl X Gustavs gata, i drift 1872–76. Marken mellan schakten är försedd med ett flertal gruvgångar. Det var kol som utvanns men såväl kvalité som tillgång var dålig vilket förklarar den korta utvinningstiden. I Pilvångsplatsens mitt fanns en rektangulär damm, sedan länge igenlagd. I det sydöstra hörnet av Pilvångsplatsen fanns under många år en tidningskiosk, vilken dock försvann i mitten av 1960-talet. Se även Stenkolsbrytning.