Peter Wieselgren

Wieselgren, Peter
Wieselgren, Peter

Wieselgren, Peter, 1800–1877, domprost, litteraturhistoriker och nykterhetsförkämpe. Wieselgren var kyrkoherde i Helsingborg 1847–57. Han blev känd främst för sitt glödande hat mot spritmissbruk, men arbetade även som författare till verk inom litteraturhistoria, personhistoria m.m. Mest känd i Helsingborg är klassikern Elias Follins Helsingborgs historia av Elias Follin (släkten) utgiven 1851, Öfversedd och tillökt af P. Wieselgren. Wieselgren var även en skicklig talare, en talang som han utnyttjade i sin kamp för nykterhet och mot sedligt fördärfligt leverne. I Helsingborg drev han fortsatt kampen och råkade i en bitter fejd med den kyrkofientlige publicisten och debattören Oscar Patrik Sturzen-Becker. Wieselgren blev en av de tongivande i samband behovsbränningens avskaffande 1855. Hans prästgärning kom i huvudsak att utföras inom den lågkyrkliga väckelserörelsen.

Läs mera: ”Sigfrid Wieselgren”, ur Minnen från Helsingborg och dess skola, Gillet Gamla Helsingborg handling nr 12 (1964); Henry Rooth, ”Carl Henrik Rooth, Peter Wieselgren och Helsingborgs Mariakyrka”, Gillet Gamla Helsingborg handling 35.