Per-Albinlinjen

Per-Albinlinjen, (efter statsminister Per-Albin Hansson), benämning på de under andra världskriget uppförda värnen och bunkrarna längs den skånska kusten. En stor del av dessa befästningar står ännu kvar. Inne i centrala Helsingborg anlades ett flertal fastighets- och stadsvärn, varav några idag har rivits eller ”kamouflerats” genom växtlighet. Se även Beredskapstiden.

Läs mera: Leif Högberg: ”I Per-Albinlinjens fotspår (3) Nordvästra Skåne” (2005).