Mollberg

Mollberg, anrik hotell- och restaurangrörelse vid Stortorgets sydöstra del. Ursprungligen fanns ett värdshus på platsen med anor från 1600-talet. Styrmannen Peter Mollberg (1764–1834), köpte 1802 rörelsen av traktör Erik J. Winströms sterbhus och installerade sig som gästgivare i Helsingborg. Winström hade drivit rörelsen sedan 1767. Rörelsen bytte i samband med övertagandet namn till Mollbergs. Vid denna tid bestod gästgiveriet av ett envåningshus beläget på ungefär samma plats som dagens hotell Mollberg. År 1814 hade rörelsen växt och Mollberg lät på samma plats vid Stortorget uppföra en tvåvåningsbyggnad, vilken bl.a. kom att inrymma stadens största danssal.
År 1884 beslöt dåvarande ägaren Louis Goetze att utvidga verksamheten genom till- och påbyggnad av befintligt hus. Den nuvarande byggnaden är uppförd i två etapper, den västra år 1884 och den östra under 1900-talets första år. Den västra delen uppfördes i fem våningar efter ritningar av Mauritz Frohm. Den östra var en påbyggnad på det redan befintliga tvåvåningshuset från 1814. Mollberg utvecklades, från och med Goetzes ägartid, till ett av södra Sveriges mest kända hotell och för helsingborgarna var Mollberg med sitt goda anseende och inte minst genom sina stora utrymmen det givna valet vid större festarrangemang och baler. Flera ägarbyten och fortlöpande förändringar i interiören har skett under 1900-talet. Den eleganta och storslagna fasaden och huvudentrén mot Stortorget bidrar starkt till torgets storstadsmässiga och eleganta profil. Se även Gästgiverier.

Läs mera: Carl Follin, ”Peter Mollberg”,Gillet Gamla Helsingborg, handl. II, (1934); Rolf Wistrand, ”Hotell Mollberg 325 år”, jubileumsskrift (1965).

Filmklipp ur Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar, maskerad på Mollbergs 1928:

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.