Mogens Madsen

Madsen, Mogens, (lat. Magnus Matthias), 1527–1611, biskop i Lund. Madsen var född i Helsingborg av Mads Pedersen Tondebinder, borgmästare och rådman och hans hustru Christina Povelsdotter. Madsen var elev vid Helsingborgs latinskola 1533–1538, där han fick grundläggande kunskaper i latin. Han fortsatte skolgången vid Vor Frue Skole i Köpenhamn. Efter en för dåtida förhållanden grundlig utbildning och diverse förordnanden bl.a. som rektor i Landskrona och kyrkoherde i Ottarp utnämndes han, efter en fyraårig studieresa till tyska universitet, till lektor i Lund, en tjänst som han behöll i tjugosex år. Han kallades till biskop i Lunds stift år 1589. Madsens anknytning till Helsingborg består huvudsakligen av författandet av texten om födelsestaden till verket ”Civitates orbis terrarum” (Världens städer), ett topografiskt verk utgivet i Köln av kaniken Georg Braun med illustrationer av gravören Franz Hogenberg. Beskrivningen av de fyra Skånestäderna Helsingborg, Landskrona, Lund och Elbogen (dåtidens benämning på Malmö) är gjord av Madsen. Skildringen blev färdig 1588. Det är den äldsta kända bild som finns av Helsingborg. Se även Braun-Hogenbergs stadsvy.

Läs mera: Krister Gierow, ”Mogens Madsen–Hälsingborgspojke på Lunds biskopsstol” (1965).