Braun-Hogenbergs stadsvy

Braun–Hogenbergs stadsvy, den äldsta kända avbildningen av staden. Genom den helsingborgsfödde lundabiskopen Mogens Madsens samtida beskrivningar av staden i ett praktverk om ”världens städer” (tryckt först 1887) är gravyren en värdefull dokumentation om bebyggelse och gatunät i slutet av 1500-talet. Det i olika sammanhang ofta reproducerade kopparsticket visar i summarisk form en vy över staden sedd från väster. Georg Braun (1541–1622), kanik i Köln, hade som informator kommit i kontakt med holländaren Abraham Ortelius, (1527–98), vilken sysslade med kartutgivning. Tillsammans gav de ut bildverket Civitates orbis terrarum i vars fjärde del år 1588 Helsingborg avbildas. Gravyren är tecknad av Frans (Franz) Hogenberg (1538–1590).

Läs mera: Ulla Ehrensvärd, ”Äldsta bilden av Helsingborg”, Kring Kärnan 21 (1992).