Lars-Erik Larsson

Larsson, Lars-Erik, 1908–86, tonsättare och dirigent. Larsson tillhör de framträdande gestalterna i svenskt musikliv under 1900-talet och hade en omfattande och mångsidig produktion bakom sig. Av hans mest kända verk kan nämnas ”Pastoralsvit” (1938) och den lyriska sviten till Hjalmar Gullbergs dikt ”Förklädd gud” samt den populära ”Obligationsmarsch” (1940). Larsson var 1947–59 professor i komposition vid Musikhögskolan i Stockholm. Han var från och med 1970-talet permanent bosatt i Helsingborg men med sin stillsamma och anspråkslösa stil var han dock anonym i Helsingborgs kulturliv. Under sin Helsingborgstid komponerade han bl.a. ”Råå-rokoko’” (1973).

Läs mera: B. Larsson m.fl, ”Lars-Erik Larsson och hans concertinor” (1957).