”Råå-rokoko”

”Råårokoko’”, orkesterverk (opus 64) av Lars-Erik Larsson skrivet till Råå Musiksällskaps 25-årsjubileum 1974. Av de sex satserna har fem namn efter gator på Råå. Till sats nummer fem har kompositören hämtat inspiration från Råå-ån och kallat den ”Barkarol på Råå-ån”. Tryckt 1975 under namnet ”Barorokoko’ ”.