H55

H55. Från utställningsområdet på parapeten. Helsingborgs museers samlingar

H55, eg. Helsingborgsutställningen H55, internationell bostads- och konstindustriutställning sommaren 1955 (pågick 10 juni–28 augusti). H55 var det första stora utställningsarrangemanget i Helsingborg sedan Industri- och slöjdutställningen 1903, den första i raden av berömda utställningar i Helsingborg. H55 arrangerades av staden och Svenska Slöjdföreningen med arkitekt Åke H. Huldt som generalkommissarie och med helsingborgsfödde arkitekten Carl-Axel Acking, se Arkitektur och arkitekter, som en av arkitekterna. Utställningen tilldrog sig stor nationell och internationell uppmärksamhet. Syftet var att inom konstindustri, heminredning och bostadsutformning visa vad som hänt sedan Stockholmsutställningen 1930 och samtidigt blicka framåt. Utställningsområdet var förlagt dels till området Gröningen (platsen för nuvarande Stadsteatern), dels till parapeten. De båda områdena förenades genom en drygt 200 meter lång gångbro som byggdes av Kungl. Göta ingenjörskår.

Den välbekanta symbolen utförd av Anders Beckman

Den välbekanta symbolen utförd av Anders Beckman

Till utställningen uppfördes en ny restaurang, Parapeten, ritad av arkitekt Bengt Gate på platsen för den tidigare Hamnpaviljongen. På det forna utställningsområdet på parapeten finns i dag, förutom restaurangen, bl.a. en nyuppförd byggnad, kallad H55-paviljongen, då den består av delar av en av Ackings utställningshallar. På utställningsområdet på Gröningen låg länge en av de stora utställningshallarna kvar, vilken användes av Helsingborgsutställningar AB, till Antikmässan, ett arrangemang som numera är förlagt till Idrottens hus. På H55-utställningen fanns en särskild barnavdelning med bl.a. en trafikskola med både höger- och vänstertrafik. Totalt omfattade utställningsområdet 50 000 kvm. En stor scen var uppförd på Konserthusets norra sida och här liksom på bl.a. Konserthusets stora scen bjöds högklassig underhållning med svenska och internationella stjärnartister och orkestrar. Programchef för det stora underhållningsutbudet var Kåge Sigurth.

Läs mera: ”Utställning i Hälsingborg 1955”, utg. av Helsingborgs stad och Svenska Slöjdföreningen (1957); ”Minnen från framtiden – H55 1955–1995”, utgiven av Helsingborgs museum (1995); ”Design – vad är det?”, Kring Kärnan 33 (2004).