Konsul Olssons plats

Konsul Olssons plats. Foto Bertil Hagberg
Konsul Olssons plats. Foto Bertil Hagberg

Konsul Olssons plats, (se Petter Olsson), även kallad Kullaplatsen, är namnet på den öppna platsen mellan Kullagatan (tidigare EPA-huset) och Norra Strandgatan (tidigare HD-huset). Här låg under många år det s.k. fattighuset och Hospitalskyrkan (se även fattigvård). Efter rivningen av fattighuset 1890 iordningställdes en syrenplantering provisoriskt på tomten 1907. ”Fattighustomten” var länge ett vardagligt namn på platsen. Den har sedan dess varit föremål för flera ombyggnader. Konstverket Hjulet av Lars Trollberg uppsattes år 1977 till minne av konsul Olssons verksamhet som bl.a. järnvägs- och industriman. Platsen ombyggdes senast åren 1994– 95 efter ritningar av Bruno Östholm då här tillkom såväl en kiosk som en utescen.