Kjellstorps sjukhem

Kjellstorps sjukhem, startat 1888 i Kjellstorps mangårdsbyggnad. Huset finns kvar men verksamheten upphörde 1978. (se Petter Olsson)