Kjellstorps barnhem

Kjellstorps barnhem, för flickor, grundat av konsul Petter Olsson, som två år tidigare hade inköpt gården Kjellstorp i närheten av Berga. Han och upplät mangårdsbyggnaden till barnhemmet som öppnades den 8 oktober 1863. Petter Olsson bidrog under åren med stora belopp. År 1888 byggdes ett nytt hus dit barnhemsverksamheten flyttade och i det gamla startades ett sjukhem. Barnhemsverksamheten upphörde först omkring 1958. Huset eldades upp av brandkåren i oktober 1967 (som övning). Under åren 1864–1878 drevs på initiativ av Petter Olsson ett barnhem för gossar på Olssons arrendegård Nellåkra i Allerums socken.