Järnvägsgatan

Järnvägsgatan. Continentalpalatset till vänster och Knutpunkten till höger
Järnvägsgatan. Continentalpalatset till vänster och Knutpunkten till höger

Järnvägsgatan, (Centrum), började anläggas då den nya järnvägen till Landskrona–Eslöv invigts och den nya Centralstationen byggts 1865. Huvuddelen av husen på den östra sidan är uppförda i slutet på 1800-talet. Namnet är mycket vanligt både inom och utom landet.

Järnvägsgatan någon gång under 1920-talet.