Johannes Mölgaard

Mølgaard, Johannes, 1857–1927, skulptör och fotograf. Mølgaard var född i Köpenhamn och utbildad vid konstakademierna i Berlin och Köpenhamn. Han kom till Helsingborg 1882 och etablerade här en fotografisk rörelse som han drev ett tiotal år. Samtidigt var han sysselsatt som skulptör och utförde bl.a. beställningsarbeten till flera skånska kyrkor. Till hans mera kända skulpturer hör den ståtliga gruppen med Moder Svea och gudagestalterna Neptunus och Hermes, som kröner f.d. Hotell Continental (Jmfr Continentalpalatset mitt emot Nya Knutpunkten vid Järnvägsgatan i Helsingborg).