Johannes Edfelt

Edfelt, Johannes , 1904–1997, författare. Gamlegården i Ramlösa var diktarens innerligt älskade sommarbostad i drygt ett halvsekel, från 1940-talets mitt till hans sista levnadsår, då vistelserna i Helsingborg med omnejd utsträcktes till allt längre perioder. I den vackra längan vid Bruzeliusgatan 7 har familjen Edfelt residerat fram till diktarens död, sedan hustrun övertagit gården efter sin moster Gerda Nordling. Genom äktenskapet kom Edfelt in i en känd Helsingborgsfamilj med personliga minnen av den av skalden högt beundrade Birger Sjöberg, som själv några år bodde i Ramlösa. Det skånska sommarhuset framhäver Edfelt i essän ”Mina rum” (Årens spegel, 1963) som en av de viktigaste platserna i sitt liv, med den prunkande blomsterprakten i trädgården, vildvinet som nästan helt täckte husets ena gavel och sträckte sig upp mot det ljusa gavelrum under takåsen, där diktaren inrättat sin skrivarlya. Konkreta doft- och synintryck från Gamlegårdens yppiga trädgård flätas samman med barndomsminnen i ”Sommarorgel”. HL

Läs mera: Solbritt Lindfors Lång, red., ”Diktarnas Helsingborg” (2005).