Johan Dunker

Dunker, Johan, 1833–1898, hamningenjör, far till Henry Dunker. Han var född i Schleswig-Holstein, därefter bosatt i Esbjerg, kallades på 1870-talet till Helsingborg av konsul Petter Olsson för att inledningsvis leda arbetet med uppförandet av Södra hamnen. Johans Dunker kom som stadens hamningenjör att stå i förgrunden som teknisk ledare vid tillkomsten av först Södra och därefter Norra hamnen. Tillsammans med bl.a. konsul Olsson tog han 1891 initiativet till grundandet av den galoschfabrik som efterhand skulle bli stadens största arbetsplats. Se även Helsingborgs Gummifabriks AB och Hamnanläggningar.