Jöns Torell

Torell, Jöns. Helsingborgs museers samlingar
Torell, Jöns. Helsingborgs museers samlingar
Handlingarna är tryckta hos Torell 1831. Tillhör Ulf Rigstam
Handlingarna är tryckta hos Torell 1831. Tillhör Ulf Rigstam
Handlingarna är tryckta hos Torell 1831. Tillhör Ulf Rigstam

Torell, Jöns, 1797–1878, boktryckare, bokhandlare och tidningsutgivare. Torell etablerade ett tryckeri i Helsingborg 1823 och blev därmed troligen stadens förste boktryckare, bosatt och verksam här. Därutöver gav han från 1824 ut stadens första tidning Helsingborgs-Posten. Från 1854 gav han även ut Nyaste Journal för Damer. Han öppnade också en bokhandel med möjlighet för allmänheten att mot en viss kostnad låna böcker. Bokhandeln lever kvar än i dag som Killbergs bokhandel. År 1859 överlät Torell tryckeriet och tidningsutgivningen men behöll bokhandeln. Verksamheten bedrevs först i hörnhuset Bruksgatans sydvästra sida/Södra Kyrkogatan. Därefter flyttade han tryckeri och bokhandel till en fastighet som han senare köpte vid Norra Kyrkogatans södra sida, mellan Järnvägsgatan och Södra Strandgatan. Torell lämnade staden 1875. Se även Bokhandlare och antikvariat och Bibliotek.

Läs mera: Bengt Hallvik, ”Jöns Torell. Pionjär i 1800-talets Helsingborg”, Kring Kärnan 17 (1988).