Ivar Persson Henning

Persson Henning, Ivar, 1876–1963, tysk konsul och industriman, son till konsul Nils Persson. I sina memoarer ”En gammal helsingborgares minnen” (utgivna i två delar: 1950 och 1953) skildrar han bl.a. framväxten av pappans industriimperium samt ger ingående beskrivningar av tidens sällskapsliv. Han ger i memoarboken bl. a. glimtar från hemstadens teaterliv under 1900-talets första år. Efter pappans död hade Ivar en ledande befattning i Skånska Superfosfat- och Svafvelsyrefabrikations AB. Han var bror till Martha Persson Henning. Se också Konsul Perssons villa. Bergverksaktiebolaget Kosmai, Hälsingborg’s styrelse fick som gåva en romersk blytacka från gruvbolaget i Kosmai. Ivar Persson Henning var medlem i styrelsen. Denna tacka skänktes till Helsingborgs museer år 1936 och gruvbolaget hade berättat för Bergverksaktiebolagets styrelse att man funnit den i området där man gjorde gruvarbete, som verkade ha varit övergivet sen romarna. Se även Den romerska blytackan