Hjulet

”Hjulet”, skulptur på Konsul Olssons plats  av Lars Trollberg. 

1973 inbjöds tre konstnärer för att lämna förslag på utsmyckning av Konsul Olssons plats. Utsmyckningen skulle symbolisera Konsul Petter Olssons verksamhet i Helsingborg och medel för konstverket kom bland annat från Helsingborgs gummifabrik AB:s donationsfond. En kommitté inom Estetiska nämnden utgjorde jury och Lars Trollbergs förslag fick flest röster. Konstnären själv beskrev verken på följande sätt ”Ett stort tungt hjul som långsamt rör sig runt, en symbol för kvarnar och spannmålsmagasin, järnvägar och gjuteri, hamn och vatten”.

Av säkerhetsskäl roterar inte längre hjulet.

Foto: Sofia Rydell.