Hildesdal

Hildesdal, Landeri, uppfört 1861 av A.J. Simonsson. Hildesdal är beläget på området där det gamla lasarettet uppfördes med början 1878. Simonsson sålde egendomen 1872 till ryttmästare Carl Krook (släkten), som efter några år sålde till Lars Virgin och Amalia Virgin. Änkefru Laura Henckel som efter sin make, Carl Henckel, ägde jordar invid Hildesdal lät i början på 1890-talet stycka upp tomter som i dag utgörande de välbekanta s.k. fågelkvarteren på Olympia. Landeriet fick efterhand lämna plats för det växande lasarettet och 1920 exproprierades det kvarvarande området för ytterligare lasarettsutvidgning.

Läs mera: K.E. O:n Ander, ”Det gamla Helsingborg”, Del XI (1991); Helsingborgs Historia VII:3 (2005).