Högvaktenhuset

Det palatsliknande bankhuset, här sett från Stortorget. Foto omkring 190
Det palatsliknande bankhuset, här sett från Stortorget. Foto omkring 190

Högvaktenhuset, kallades det stora bankhus, uppfört 1886–87, som fram till rivningen 1967 låg i sydvästra hörnet av Stortorget/Järnvägsgatan. Det ståtliga huset inrymde bl.a. Skandinaviska banken och ersattes av det nuvarande så kallade SE-bankhuset. Se även Centralpalatset.

LÄS MERA: Adam Katzeff, ”Ett försvunnet centralpalats”, Kring Kärnan 24 (1995).