Helsingborgshem

Helsingborgshem AB, allmännyttigt och av staden helägt bostadsföretag, marknadsledande med drygt 11 500 hyresrättslägenheter och 125 anställda. Helsingborgshems lägenheter är fördelade på de flesta stadsdelarna. Bostadsföretaget har också i hög grad satt sin prägel på flera av de nya bostadsområden som tillkommit från slutet av 1940-talet samt tagit aktiv del i de genomgripande saneringar som skedde på Högaborg och i Stattena. Företagets huvudkontor finns sedan slutet av 1960-talet på Drottninggatan 136 b. Företaget bildades efter beslut i stadsfullmäktige 1946. Följande år kunde inflyttning ske i deras första fastigheter i kvarteret Snoken vid Traktörsgatan och Guldsmedsgatan. Verkställande direktörer i bolaget har varit: Börje Skarstedt 1947–57, Arne Malmström 1957–78, Arnold Brännström 1979–84, Börje Fureby 1978–79 och 1984–85, Lars O Petersson 1985–2003 samt Jananders Andersson från 2003.

Läs mera: Roland Nordqvist (red.), ”Hälsingborgshem 40 år – en minnesskrift i ord och bild” (1986).