Helsingborgs slott

Helsingborgs slott, ursprungligen en dansk riksborg. Under medeltiden hade den stor betydelse för kungamakten och för sammanhållningen av Skåne med övriga Danmark. Flera herredagar förlades dit och många kungliga brev (diplom) utfärdades där. Till följd av rikets försvagning under 1300-talet och av att Skåne köptes till Sverige och Norge 1332 övergick slottet då till den svensk-norske-skånske kungen Magnus Eriksson. Det återerövrades av Valdemar Atterdag 1360 och förblev därefter danskt till 1658. Mellan 1370 och 1385 innehades det av Hansan. Slottet låg på landborgen och omfattade många byggnader. Av dem återstår endast Kärnan. Slottet var administrativt centrum i ett stort slottslän och lydde under en slottshövitsman. Dess politiska historia under medeltiden behandlades utförligt av Ludvig Bååth i de två första banden av Historikkommitténs Helsingborgs historia (utgivna 1925 resp. 1933) och dess medeltida byggnadshistoria av Torsten Mårtensson i den tredje delen av samma verk (band II:2, 1934).

Av Hogenbergs Helsingborgsbild från 1580-talet och en karta över staden från 1644–45 framgår att slottet var omgivet av en ringmur som var försedd med ett stort antal halvrunda torn, ett högt rundtorn i väster (Mikkels torn) och ett porttorn i sydost. Slottet hade börjat utvecklas under 1100-talet men ringmuren byggdes antagligen först sedan Valdemar Atterdag hade återförenat Skåne och Helsingborgs slott med Danmark. Genom artilleriets snabba utveckling under 1500- och 1600-talen var ringmuren omodern när Skåne blev svenskt 1658. Den ersattes då med en fyrsidig fästning, byggd för att kunna motstå beskjutning med artilleri. I hörnen var fästningen försedd med bastioner för det egna artilleriet, ”Helsingborg” och ”Banér” i öster och ”Karl Gustav” och ”Carolus” i väster. Fästningen lydde under en kommendant. Den revs 1680–81 och avlöstes av citadellet i Landskrona. Se även Befästningar och Helsingborgs slottslän.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du föremål som hittats vid Helsingborgs slott, t.ex. [[1]]