Helsingborgs konserthus

Helsingborgs konserthus. De första idéerna till ett konserthus diskuterades redan 1873 men det dröjde till 1917 då en kommitté tillsattes för att utreda frågan. Finansieringen skedde främst genom försäljning av aktier i AB Helsingborgs Konserthus men även genom donationer, främst av Henry Dunker, Erik Banck (släkten) och Bernhard Ingelsson. I den utlysta arkitekttävlingen om utformningen fick Stockholmsarkitekten Sven Markelius första pris. Hans skapelse blev en av landets första exempel på offentliga byggnader i funktionalistisk stil. Schaktningen till huset påbörjades 1931 och den 25 april startade grundläggningen bl.a. med att ett kopparskrin murades in i grundmuren i biografens nordöstra omfattningsmur. I skrinet finns då aktuella tidningar, mynt m.m.
Byggnaden invigdes den 12 november 1932 av Musikaliska akademiens praeses, friherre Erik Marks von Würtemberg. Vid öppnandet inrymdes, förutom konsertsalong, även en biograf och en restaurang. Den sistnämnda stängdes 1935 och ersattes av stadsbiblioteket som fanns kvar fram till 1965. Konsertsalen rymmer mer än 800 personer. När Konserthuset på 1970-talet stod inför behovet av genomgripande modernisering och upprustning blev detta möjligt tack vare att Helsingborgs kommun övertog aktiemajoriteten i bolaget. Se även Arkitektur, Musikliv och Biografer. SG