Hallbergs trappor

Hallbergs trappor
Hallbergs trappor

Hallbergs trappor, en förbindelse från Billeplatsen öster om Mariakyrkan som har sitt namn efter konsuln och handlanden Johannes Hallberg. Trapporna leder från Billeplatsen upp till landborgskrönet vid Rosenträdgården och Slottshagen och följer därmed samma sträckning som en medeltida förbindelseled från lågstaden till platåstaden. Konsul Johannes Hallberg, köpte 1835 av Jöns Beén (släkten) gården vid Södra Storgatan (den nuvarande ”Wingårdhska”). Fastigheten sträckte sig delvis ut över nuvarande Billeplatsen. Denna, Hallbergs ”bakgård”, var tidigare stängd med ett högt plank mot Storgatan, men Hallbergs trappor öppnade väg för allmänheten genom att tillåta passage genom gården och upp till Tornvången (Slottshagen). År 1873 köpte staden det aktuella området och 1875 föreslog överste O. Toll att en väg upp genom backen, kallad Slottsgatan, skulle anläggas genom Hallbergs bakgård.
Arbetet påbörjades, men 1876 beslutade stadsfullmäktige att tillsvidare avbryta arbetet med Slottsgatan, men att röjning, utgrävning och plantering, 200 fot från Storgatan, skulle fortsättas och att jordbyte med apoteksträdgården skulle göras. Det kunde inte bli någon Slottsgata eftersom det var alltför brant. År 1888 tillkom i stället de första trapporna, som var av trä, men på 1930-talet, i samband med att Rosenträdgården anlades, ersattes dessa med de nuvarande stentrapporna, (Centrum 1931). Se även Anders Steensen Bille och Axeltorg. KEA

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton på Hallbergs trappor, men även utsikten därifrån, t.ex.: [[1]]

Läs mer: Margit Rooth, ”Helsingborgs historia VI:1” (1979).