Gåsebäcks industriområde

Gåsebäcks industriområde, platsen för det nuvarande industriområdet, som sträcker sig från motorvägsinfarten öster om Närlunda bostadsområde till brandstationen och Södergatsviadukten, var ursprungligen namnet på ett kvarntorp, beskrivet redan 1641. Det såldes 1846 på auktion som kronoskattehemman och köptes då av Otto Daniel Krook (släkten). Då fanns ännu kvarnen, Gåsebäcksmölla kvar. Krook byggde dels ett hus (det s.k. Gåsebäcks slott) uppe på backen, dels en s.k. schweizerhydda nere vid dammen. Hyddan revs på 1950-talet. Industriområdet började exploateras på 1890-talet och omfattar i dag ca 200 000 m2. Se även Sjöar och vattendrag.