Gröningen

Gröningen, (gamla) var i äldre dar ofta plats för gästande cirkussällskap. På platsen finns idag Stadsteatern
Gröningen, (gamla) var i äldre dar ofta plats för gästande cirkussällskap. På platsen finns idag Stadsteatern
Gröningen, (gamla) var i äldre dar ofta plats för gästande cirkussällskap. På platsen finns idag Stadsteatern

Gröningen, benämning på det stora område på Norr som ursprungligen var sjöbotten och kallades Norra sjöviken. Med början 1870 fylldes hela detta område ut med jordmassor hämtade från olika hamnutbyggnader. Den del av den forna sjöviken som i dag motsvaras av stadsteatertomten var fram till 1950-talet ett obebyggt grönområde som under åren använts för olika verksamheter, t.ex. under första och andra världskriget som upplagsplats för ved, s.k. kristidsupplag.

Det stora grönområde som iordningställts efter anläggandet av tågtunneln i början på 1990-talet
Det stora grönområde som iordningställts efter anläggandet av tågtunneln i början på 1990-talet
Det stora grönområde som iordningställts efter anläggandet av tågtunneln i början på 1990-talet

Under 1920–40-talen nyttjades Gröningen tidvis för besökande cirkusar och tivoliverksamhet. För eleverna vid Wintzellska skolan vid Karl Johans gata tjänade en avgränsad del av den öppna planen också som skolgård. Sommaren 1955 blev Gröningen internationellt uppmärksammad genom utställningen H55 med stora utställningshallar och en nöjesestrad. Sedan 1970-talet är det platsen för Stadsteatern. Det tidigare norra bangårdsområdet (mellan Tågagatans förlängning västerut och Norra kallbadhuset) är nu ett attraktivt friluftsområde med samma namn som det ovan nämnda och med delvis samma funktion som ”gamla Gröningen” på stadsteatertomten. SG