Gravarna

Gravarna, (även Gravarne), bebyggelse väster om Sofierovägen (Tinkarpsbacken). Namnet förekom redan på 1500-talet och har sannolikt tillkommit efter sandstensbrytningen i området, bl.a. till byggandet av Kronborgs slott. Namnet Kolgravarne har förekommit under senare tid men ändrades så småningom till enbart Gravarne. Stenkolsbrytning har också förekommit i olika omgångar under både 1600-, 1700- och 1800-talen. Terrängen med djupa gropar och trattformade gravar bär ännu tydliga spår efter brytning. Se även Stenkolsbrytning.