Godtemplarhuset

Godtemplarhuset (1), byggnad vid Carl Krooks gata 8–10, uppförd 1887 av IOGT (Independent Order Of Good Templars) som ordenshus, efter ritningar av Mauritz Frohm. ”Godtemplarhuset” var under decennier Helsingborgs nykterhetsrörelses självklara centrum. I huset inrymdes bl.a. en stor samlingssal för godtemplarnas logemöten, vilken också tidvis under sent 1800-tal uthyrdes till den gryende arbetarrörelsen. I husets södra del fanns bibliotek tillhörande IOGT, ett av de tidigaste i Helsingborg, samt GT-caféet. I den norra delen fanns lokaler för biografen Folkteatern som startade 1895 och fanns kvar fram till 1905. Den efterföljdes på 1920-talet av Scalabiografen, sedermera beryktad porrbiograf. Sedan biografverksamheten upphört på 1980-talet och även IOGT sökt sig till nya lokaler fick huset stå och förfalla under ett par decennier. Efter förvärv av staden sattes en ombyggnad av huset igång år 2002, och 2004 flyttade bl.a. FIA (Föreningen Idrottsarkivet) och stadens miljöförvaltning in i det restaurerade huset. Se även Nykterhetsrörelsen och Biografer.

Godtemplarhuset (2) i Stattena uppfördes 1902 på hörnet Röamöllagatan/Grubbagatan. Förutom av fem nykterhetsloger användes lokalerna till söndagsskola, föreningsfester, danstillställningar, brottningsmatcher, revyer etc. Det var med andra ord ett slags allaktivitetshus för folket i Stattena. De övre våningarna i huset bestod av hyreslägenheter och vaktmästarbostad. Se även Nykterhetsrörelsen och Biografer. KEA

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton på Godtemplarhuset (1), bl.a.: [[1]] och ett foto på ett Luciatåg från Godtemplarhuset i Stattena: [[2]]