Frillestad

Frillestad, socken och kyrkby med sockengräns mot Välluvs socken. Landskapet är kuperat med en spridd bebyggelse över hela socknen, något man hade även före skiftesreformen. Kyrkbyn var förhållandevis liten med enbart kyrka och det s.k. prästlönebostället. Dagens kyrkby har till största delen sina anor från 1800-talet. Kyrkan är från 1877 men delar av den tidigare medeltida kyrkans torn finns kvar i vapenhuset. Se Frillestads kyrka. Prästgården från senare hälften av 1800-talet ligger strax bredvid prästlönebostället söder om kyrkan. Norr om kyrkan ligger Frillestads skola, uppförd omkring 1900 med lärarbostaden från 1930 strax bredvid. Mellan prästgården och kyrkogården finns församlingssalen, också den byggd på 1930-talet. Trots närheten till Helsingborg har socknen till stor del fått behålla det äldre kulturlandskap som formades redan före enskiftet i början av 1800-talet. Ortnamnet anses innehålla mansnamnet ”Frithlef”. Efterledet är plural av det forndanska ”stath”, som betyder ställe.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton och föremål från Frillestad, bl.a.: [[1]]

På Riksantikvarieämbetets söksida ”Fornsök” hittar du information om arkeologiska fynd i trakten, bl.a.: [[2]]

Läs mera: ”Kulturminnesvårdsprogram för Helsingborgs kommun”. Helsingborgs museum (1991), se också Helsingborgs Historia Del III:2, IV:2, VI:1, VIII:1 [[3]], VIII:2.