Fågelsångsgatan

Fågelsångsgatan, tidigare återvändsgränd söderifrån fram till Tornerhjelmska huset. Gatan drogs vidare och breddades fram till Hälsovägen i samband med att denna byggdes ut år 1901. Området kallades enligt 1853 års karta ”Fågelsången”.