Lilla kyrkogården

Lilla kyrkogården, ”fattigkyrkogården”, var belägen ungefär där gården till Telias byggnad mellan Karlsgatan och Prästgatan finns i dag. Kyrkogården upphörde att användas då Gamla kyrkogården togs i bruk 1816.