Elineberg

Höghusbebyggelsen ritad av Jörn Utzon.
Höghusbebyggelsen ritad av Jörn Utzon.

Elineberg, bostadsområde sydöst om den södra motorvägsutfarten (tidigare Ramlösavägen). Invånarantalet den 31 dec. 2010 var 2 301 personer. Höghusbebyggelsen är ritad av arkitektfirman Arton/Jörn Utzon (se även Arkitektur) och är delvis utformad efter det vinnande förslaget i en arkitekttävling som presenterades vid den stora bostadsutställningen H55 år 1955. För uppförandet av bostadsbebyggelsen 1963–64 svarade HSB och Helsingborgshem AB. Elineberg har sitt namn efter en äldre jordbruksfastighet som funnits på området. Egendomens areal omfattade i stort sett hela det nuvarande bostadsområdet. Gården var kyrkohemman i Raus församling och har därför ibland omtalats som ”Prestabostället”. Ett tidigare namn var ”Lilla Gåsebäck”, som av arrendatorn Nils Jönsson döptes om till Elineberg efter hans mor Elin. Elinebergsgården revs 1962.