Dunkers kulturhus

Dunkers kulturhus, en mötesplats för konst, musik, teater, dans, stads- och kulturhistoria och en del av Helsingborgs museer vid sidan av Kulturmagasinet och Fredriksdal – museer och trädgårdar. Se historik under Helsingborgs museum. Kulturhuset uppfördes 2001–02 med medel från Dunkers donationsfond och invigdes den 27 april 2002. Byggnaden är ritad av den danske arkitekten Kim Utzon, som inspirerats av läget mellan staden och havet. Fasaderna inåt staden har en mera sluten karaktär, medan de är betydligt öppnare ut mot Öresund. Dunkers kulturhus bedriver en omfattande programverksamhet och arrangerar årligen ett flertal utställningar, konserter och andra aktiviteter med både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt innehåll. Har också speciella program och aktiviteter för barn och unga, liksom en öppen kulturverksamhet i RumEtt. Ett faktarum med möjlighet att ta del av böcker, uppslagsverk, databaser och tidskrifter finns också, liksom butik och restaurang.

Musikskolan i Helsingborg har också sin verksamhet i kulturhusets med specialbyggda övnings- och ensemblerum. Skolan har ca 3 000 elever och en bred utbildning inom alla musikaliska genrer, där det även ingår att uppträda offentligt både i kulturhuset och på andra platser. Se även Musikliv. Dunkers kulturhus har årligen en genomströmning av drygt en halv miljon besökare, varav ca 114 000 tar del av utställningar och program.

I och runt byggnaden finns flera konstverk. I anslutning till restaurangen sitter Anne Katrine Dolvens tredelade videoverk ”How are you” och i entrén kan man se Mikael Paulis ”Kommunal extas”. Söder om byggnaden står ”Dancing Column”, en skulptur av den brittiske konstnären Tony Cragg. Dessa verk köptes in i förbindelse med husets tillblivelse. Kaninerna, ”A Study in Unhuman sexual Expectations” av Marianne Lindberg De Geer, var ursprungligen en del av utställningen ”Orientering” 2010. Efter utställningen ville många invånare att verket skulle stå kvar. Tack vare privata donationsmedel kunde önskemålet uppfyllas. Även skulpturen ”Interfigures” av Carl Fredrik Reuterswärd är en gåva. Konstnären skänkte verket till staden efter en lyckad utställning 2003 och verket kom på plats 2006.

Verket ”Kommunal extas” av Mikael Pauli. Fotograf: Martin Sörbo.